Program do harmonogramów budowlanych

Reklama

Reklama
Program do harmonogramów budowlanych - zestawienie

Program do harmonogramów budowlanych zyskuje popularność wśród przedsiębiorców. Poza funkcjonalnością i integracją z innymi systemami, przyciąga też nowoczesnym, a zarazem prostym wyglądem. Jego wdrożenie daje wiele wymiernych korzyści. Omawiamy, dlaczego warto zainwestować w takie udogodnienie!

Program do harmonogramów budowlanych

Firmom budowlanym, które decydują się na program do harmonogramów budowlanych przede wszystkim zależy na tym, by był on uniwersalny. Wykorzystują go do harmonogramowania, planowania i kontroli przedsięwzięcia (np. konkretnej budowy). Jednak inwestycja w taki system może usprawnić także m.in. zarządzanie czasem pracy ludzi i maszyn, czy rozplanowaniem dostaw.

Z pomocą programu do harmonogramów budowlanych można również kontrolować zużycie materiałów i wszelkich kosztów związanych z prowadzonym projektem.  Narzędzie to w praktyce pozwala z powodzeniem prowadzić kilka projektów jednocześnie, minimalizując ryzyko błędów, opóźnień i innych niedociągnięć.

Program do harmonogramów budowlanych
fot. Program do harmonogramów budowlanych – Platforma Connecto

Dodatkowe możliwości programu do harmonogramów budowalnych

System do tego na bieżąco zbiera i analizuje dane, przygotowując na ich podstawie przydatne raporty. Dzięki nim można lepiej podejmować ważne decyzje biznesowe. W ten sposób pomaga świadomiej prowadzić działalność.

Częścią programu do harmonogramów budowlanych jest również moduł odpowiedzialny za kontakt z klientem. Umiejętność dobrego prowadzenia komunikacji jest niezwykle ważna. W ten sposób można nawiązywać trwałe relacje, które przynoszą wiele wymiernych korzyści. Zobacz program do rozliczania budowy.

Tworzenie harmonogramu budowlanego może odbywać się w całości lub na podstawie kosztorysu, który został wykonany już wcześniej dla danego obiektu. Oprogramowanie dla budownictwa integruje się z popularnymi rozwiązaniami, takimi jak m.in. Zuzia lub Norma. Można je połączyć także z systemem do kosztorysowania oraz budżetowania.

Z profesjonalnych programów do harmonogramów budowlanych korzystają firmy każdej wielkości, ponieważ obecnie stanowią one już rynkowy standard. Technologia rozwija się tak szybko, że nie można pozostawać w tyle, jeśli chce się spełniać wymogi klientów i kontrahentów.

Kontrola kosztów i rozliczanie budowy

Dlaczego tak istotna jest inwestycja w program do harmonogramów budowlanych? Przede wszystkim ogromne znaczenie ma bieżąca kontrola kosztów ponoszonych przez firmę na każdym etapie realizowanego projektu. Przy korzystaniu z systemu samo określenie budżetu dla danego etapu odbywa się za pomocą kilku przycisków. Podobnie jest z rejestracją kosztów rzeczywistych – mowa m.in. o fakturach, rachunkach czy kosztach pracy sprzętu.

Wdrożenie programu do harmonogramów budowlanych to niezwykle opłacalna inwestycja w rozwój firmy. System pozwala zoptymalizować koszty prowadzenia działalności, znajdując potencjalne oszczędności i nowe możliwości zarobku. Ponieważ przyczynia się do lepszego zarządzania, ostatecznie umożliwia też zwiększenie zysków. Jego zakup szybko się zwraca i procentuje w przyszłości.

Koszt zakupu i wdrożenia programu do harmonogramów budowlanych

Trudno jest określić kwotę, jaką trzeba zapłacić za program do harmonogramów budowlanych. Składa się na to kilka czynników, między innymi ilość stanowisk, na których ma działać oprogramowanie. Znaczenie mają także licencje dostępowe, często płatne dodatkowo po zakupie samego systemu.

Nie można też pominąć kwestii wdrożenia oprogramowania. Poza wspomnianymi już licencjami, warto zwrócić uwagę na to, ile i jakie moduły wybraliśmy dla naszego przedsiębiorstwa. Trzeba bowiem pamiętać, że im bardziej skomplikowany moduł, tym dłużej będzie trwać jego wdrożenie. Wszystko musi być wykonane precyzyjnie i zgodnie z wymaganiami klienta, które określa analiza przedwdrożeniowa. Cały proces najlepiej powierzyć specjalistom – producentom systemów IT oraz ich partnerom.

Chcesz poznać system?

Zadzwoń pod nr 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.