Oprogramowanie dla firm budowlanych

Reklama

Reklama
Oprogramowanie dla firm budowlanych

Dynamiczny rozwój branży budowlanej i rosnąca konkurencja zmuszają przedsiębiorców nie tylko do poszerzenia oferty, ale również do zmian pod kątem organizacji. Większość zadań i obowiązków spada na głowę kierownika projektu, który musi przewidzieć i zapobiec wszelkim ewentualnym problemom, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji. 

Wtedy zaczyna się poszukiwanie właściwego programu do zarządzania firmą budowlaną. O ważności systemu i jego działaniu piszemy poniżej.

1. Program do zarządzania firmą budowlaną
2. Korzyści z wdrożenia systemu
3. Oprogramowanie tworzone od podstaw
4. Wersja demo oprogramowania

Program do zarządzania firmą budowlaną jest potrzebny?

Okazuje się, że tak, bo w wielu przedsiębiorstwach brakuje szybkiego dostępu do dokumentacji inwestycji oraz bieżącej informacji o poniesionych kosztach. Nie można zarządzać bazą sprzętową, a komunikacja z działem zakupów jest ograniczona lub nawet niemożliwa. Pojawia się też problem z obiegiem informacji i podejmowaniem decyzji wewnątrz firmy oraz trudności, jakie wynikają ze współpracy z podwykonawcami.

Program dla firmy budowlanej
fot. Program dla firmy budowlanej – przykładowy pulpit kierownika projektu

Dlatego wybierając oprogramowanie dla firm budowlanych, otrzymujemy narzędzie wspierające pracę od zarządzania dokumentami, przez opracowanie kosztorysu, budżetu oraz harmonogramu, aż po rozliczenie z inwestorem.

Jakie są korzyści z wdrożenia oprogramowania dla firm budowlanych

Program dla budownictwa optymalizuje procesy biznesowe przez odgórnie ustalone ścieżki obiegu, co automatycznie likwiduje powtarzalność informacji, która do tej pory znajdowała się w różnych miejscach firmy. Sam przekaz jest bardziej czytelny, a stały nadzór przebiegu procesu pozwala z łatwością zlokalizować wąskie gardła.

Program dla firmy budowlanej - przykładowy etap projektu

Oprogramowanie dla firm budowlanych umożliwia też tworzenie kosztorysów, a na ich podstawie budżetów, które kierownicy budowy mogą kontrolować i rozliczać w każdym momencie. Dzięki temu wszelkie oferty, umowy, czy protokoły znajdują się w jednym systemie. System gromadzi i przetwarza dane, a potem analizuje i raportuje wszelkie informacje, które są istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Oprogramowanie dla firm budowlanych z polski i europy

Oprogramowanie dla firm budowlanych tworzone od podstaw

W większości firm proces biznesowe są podobne, jednak przez wiele lat każda z nich wypracowała własny sposób, przez co odchodzi się od kupowania pudełkowych rozwiązań, a stawia na oprogramowanie stworzone od podstaw. Więcej o rozwiązaniach dla budownictwa przeczytasz na stronie http://oprogramowaniedlabudownictwa.pl/

Reklama

Program dla budownictwa może zawierać funkcję, które pozwolą na:

 • bieżące rozliczanie dokumentu faktury kosztowej, karty pracownika i maszyny
 • współpracę z systemami kadrowymi i księgowymi (przeważnie klasy ERP)
 • przekształcanie dokumentów obmiarowych przesłanych od inwestora w kosztorys i budżet
 • komunikację między kierownikiem budowy, a administracją i zapleczem logistycznym

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu dla budownictwa? Zadzwoń do nas 32 420 66 21.

Wypełnij formularz i pobierz demo oprogramowania dla budownictwa

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.