Budżetowanie w przedsiębiorstwie – jak robić to dobrze

Reklama

Reklama
Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Budżetowanie w przedsiębiorstwie to skomplikowany proces, który musi być bardzo dokładnie wykonany. Każdy błąd i niedopatrzenie może słono kosztować firmę. Dlatego właściciele sięgają po metody, które pozwolą szybko podejmować właściwe decyzje. Jedną z nich jest wdrożenie systemu do budżetowania.

1. Co to jest budżetowanie?
2. Jakie są procesy budżetowania?
3. Jaki powinien być system do budżetowania?
4. Wersja demo oprogramowania

Budżetowanie, czyli co?

Budżet to inaczej plan działania, najczęściej wyrażany w jednostkach pieniężnych albo naturalnych, który tworzy się na okres roku. Jest on tworzony i akceptowany, a następnie realizowany przez poszczególne osoby na szczeblu zarządzającym. Budżet można podzielić na stały (opracowany dla jednego poziomu firmy) oraz elastyczny (zmienne koszty dla różnych poziomów firmy).

Wśród typów budżetowania znajdziemy m.in.:

 • Budżet odgórny – budżet opracowany na poziomie menadżerów wyższego szczebla zarządzania
 • Budżet od zera – opracowanie budżetu w oparciu o analizę w taki sposób, jakby był on planowany po raz pierwszy dla danej firmy
 • Budżet kroczący – budżet stworzony dla pierwszego kwartału jest szczegółowy, a dal kolejnych ogólny
 • Budżet partycypacyjny – strategia firmy opracowana jest przez kierownictwo, a pracownicy opracowują budżetu cząstkowe
 • Budżet przyrostowy – tworzony jest w oparciu o dane z poprzedniego okresu, pomnożone o odpowiedni wskaźnik

Budżetowanie to cały proces

Proces budżetowania obejmuje planowanie, tworzenie i zatwierdzanie pozwala na właściwe zarządzanie kosztami, czy sprzedażą. Dzięki temu na każdym kroku mamy możliwość kontroli i porównywania rzeczywistych kosztów z tym, co zostało zaplanowane. W systemie da się także określać cele.

Budżetowanie w przedsiębiorstwie - Obciążenie budżetu kosztem pracy maszyny budowlanej
fot. Budżetowanie w przedsiębiorstwie – Obciążenie budżetu kosztem pracy maszyny budowlanej

Program swoim działaniem nadzoruje wszystkie wydarzenia, jakie mają miejsce w firmie. Dlatego każdy z działów jest w stanie wykonać swoje zadanie bez opóźnień i na najwyższym poziomie. W jednym miejscu znajda się informacje o budżecie, który został przygotowany przez cały zespół.

Proces tworzenia budżetu można zawrzeć w pięciu punktach:
1.    Opracowanie założeń
2.    Opracowanie budżetu
3.    Umówienie i zatwierdzenie
4.    Kontrolowanie i analizowanie działań
5.    Reagowanie na wyniki i wprowadzanie zmian na bieżąco
Reklama

System budżetowania i controllingu – jaki powinien być?

Intuicyjny i prosty w obsłudze. Taki powinien być system do budżetowania, w każdej firmie, niezależnie od branży. Dobrze, by działał z innymi systemami, które funkcjonują w przedsiębiorstwie, np. ERP lub DMS. Często programy dla księgowości to właśnie systemy klasy ERP. Istotne jest też integrowanie ich z systemem CRM lub elektronicznym obiegiem dokumentów.

Na podstawie artykułu ze strony http://www.connecto.pl/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie/

Zadzwoń pod nr 32 420 66 21 lub wypełnij poniższy formularz

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.