CRM dla deweloperów od Connecto

Reklama

Reklama
CRM dla deweloperów od Connecto

Grupa Connecto od początku swojego istnienia jest mocno związana z branżą budowlaną. Owocem tej współpracy jest platforma Connecto, która na co dzień wykorzystywana jest przez firmy z szeroko pojętej branży budowlanej. Jednym z zastosowań tego narzędzia jest wsparcie firm deweloperskich.

W ramach jednego systemu deweloperzy są w stanie przeprowadzić cały proces realizacji inwestycji. Następnie mogą prowadzić sprzedaż od pozyskania klienta po przekazanie kluczy i podpisanie protokołu odbioru. Po latach wdrożeń w branży wiemy, że każda firma deweloperska jest inna. Dlatego oddajemy w Twoje ręce narzędzie, które pozwoli Ci na zbudowanie własnego systemu dla deweloperów. System dopasowany jest do Twoich potrzeb i procesów biznesowych.

CRM dla deweloperów

Program dla deweloperów to ostatnimi czasy jeden z najbardziej popularnych kierunków rozwoju Platformy Connecto. Obserwujemy prawdziwy boom na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

Nowe firmy deweloperskie pojawiają się jak grzyby po deszczu i wszystkie wiedzą, że jedynym sposobem na zachowanie konkurencyjności jest uproszczenie i usprawnienie wewnętrznych procesów biznesowych w zakresie:
• Kontroli budżetów,
• Współpracy z wykonawcami inwestycji,
• Akcji marketingowych i pozyskania klienta,
• Sprawnej sprzedaży mieszkań i usług towarzyszących,

Zalety systemu CRM dla deweloperów

Największą zaletą systemu CRM dla deweloperów jest fakt, że w ramach jednego oprogramowania, biznes otrzymuje kompletny zestaw narzędzi do prowadzenia firmy deweloperskiej. Wszystkie kluczowe dane i informacje przechowywane są w jednej bazie danych i przetwarzane są w ramach wszystkich procesów.

Taka konsolidacja informacji pozwala też na lepsze i spójniejsze analizowanie kondycji firmy. Moduł Business Intelligence pozwoli na jednoczesne badanie budżetów inwestycji w fazie budowy i lejka sprzedażowego w ramach jednego systemu bez przelogowywania się.

Działanie oprogramowania CRM

Oprogramowanie dla deweloperów projektowane przez Grupę Connecto oparte jest o autorską platformę Connecto oraz jej otwartość na integracje dzięki bogatemu API i architekturze pozwalającej na łatwą komunikację między rozwiązaniami trzecimi. Dzięki temu Platforma Connecto może zostać zintegrowana z posiadanym oprogramowaniem księgowym ERP i zewnętrznymi serwisami takimi jak strony internetowe, dla których udostępnione zostaną dane o ofercie lokalowej.

Prezentacja systemu dla deweloperów

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją oprogramowania dla deweloperów, skontaktuj się z Grupą Connecto telefonicznie 32 263 00 00, mailowo lub przez formularz kontaktowy. Prezentacja może odbyć się w siedzibie Twojej firmy, w siedzibie lub oddziale Connecto, a także zdalnie za pośrednictwem Internetu.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.