Program do zarządzania projektami

Reklama

Reklama
Program do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami staje się łatwiejsze przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających kontrolę budżetu oraz terminu oddania prac. Mowa o systemach informatycznych do zarządzania, które funkcjonują w firmach z różnych branż.

1. Program do zarządzania projektami w firmie
2. Harmonogramowanie zadań w systemie
3. Zarządzanie w firmie
4. Integracje międzysystemowe
5. Demo oprogramowania

Program do zarządzania projektami w firmie

System zarządzania projektem w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami użytkowników pozwalają zyskać korzyści w postaci sprawnego planowania, realizowania i kontrolowania działań. Narzędzia zapewniają stały monitoring prowadzonego projektu, co przekłada się tworzenie dokładniejszych analiz i podejmowania trafnych decyzji na bieżąco. O działaniu systemu w budownictwie przeczytasz także na stronie http://oprogramowaniedlabudownictwa.pl/zarzadzanie-projektami/

Harmonogramowanie zadań w systemie

Dzięki harmonogramowaniu użytkownicy systemu mogą ustalić działania, które powinny rozpocząć się w pierwszej kolejności, a co może poczekać. Pojawiają się informacje o starcie i planowym zakończeniu projektu. W systemie jest również wgląd w dostępność materiałów wykorzystywanych do pracy.

Zarządzanie w firmie

Wybierając te narzędzie mamy pewność, że wszystkie informacje o projektach i pliki z nim związane znajdą się w jednym miejscu. Mowa m.in. o umowach z klientami, zamówieniach, ofertach od podwykonawców. Dotyczy to także zdjęć, wycen i cenników, które dołączane są w formie załączników.

Reklama

System zapewnia wgląd w najnowsze ustalenia dotyczące realizacji, wgląd w dokumenty, o których informowaliśmy Klienta i co ważne widoczna jest informacja czy Klient nie zalega z zapłatą za dany kwartał czy etap realizacji prowadzonego projektu. O tym, kto ma dostęp do informacji o projekcie może zadecydować kierownik projektu lub osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie.

Integracje międzysystemowe

Program do zarządzania projektami wykorzystywany jest zarówno w branży budowlanej, jak i typowo projektowej. Użytkownicy decydują się na integrację z narzędziem elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemem do zarządzania relacjami z Klientem, czyli popularnym CRM.

Demo oprogramowania

Wypełnij formularz i poznaj wersję demo oprogramowania do zarządzania projektami. Masz pytania? Zadzwoń do nas 32 420 66 21.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.