Elektroniczny obieg dokumentów

Reklama

Reklama
Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Elektroniczny obieg dokumentów pozwala oszczędzić czas i zoptymalizować działania w każdej firmie. Poznaj bliżej rozwiązanie, na które codziennie decydują się setki przedsiębiorców.

1. Obieg dokumentów w firmie
2. Wdrożenie systemu
3. Korzyści
4. Wersja demo oprogramowania

 

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Sprawny przepływ informacji i dokumentów w firmie to jeden z czynników, które wpływają na jej sukces. Ilość faktur czy umów systematycznie rośnie, przez co coraz trudniej jest właściwie funkcjonować poszczególnym działom. Sam proces ich przekazywania pozwala narzucić pewien standard, automatyzację i kontrolę.

Elektroniczny obieg dokumentów - zapytanie od inwestora
fot. elektroniczny obieg dokumentów – zapytanie od inwestora

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardzo ważnym elementem każdego wdrożenia jest precyzyjna analiza przedwdrożeniowa, bo to od niej w głównej mierze zależy powodzenie instalacji i poprawnego funkcjonowania systemu w przyszłości. Dlatego tak istotny jest wybór profesjonalnego zespołu, który ma sprawdzoną metodę wdrażania rozwiązań informatycznych.

Klient posiada pełną dowolność mówiącą o tym, w jaki sposób działa system, kto ma mieć dostęp do poszczególnych informacji oraz jaka ścieżka przebiegu dokumentu ma być ustalona. Dzięki tej indywidualności system obiegu dokumentów w każdej firmie wygląda inaczej.

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie
fot. przykład obiegu faktury w systemie Connecto DMS

Powyżej przykładowy schemat elektronicznego obiegu dokumentów stworzony przez firmę Connecto. Ich autorski system Connecto DMS zawiera cztery moduły: elektroniczny obieg dokumentów, CRM, zarządzanie projektami oraz Business Intelligence. Opis systemu znajduje się na stronie http://www.connecto.pl/jak-elektroniczny-obieg-dokumentow-wplywa-na-dzialanie-firmy Jest tam również możliwość umówienia się na zdalną prezetnację systemu Connecto DMS.

Obieg dokumentów w firmie i jego zalety

 • zwiększenie produktywności pracowników
 • terminowość wykonywanych zadań
 • gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów
 • integracja z innymi systemami

Elektroniczny obieg dokumentów, czyli Workflow

System elektronicznego obiegu dokumentów nazywany jest również Workflow. To nic innego jak przepływ dokumentów między pracownikami. Wykorzystywany mechanizm pozwala na automatyzowanie procesów biznesowych całej firmy lub tylko jej części.

Można wyróżnić dwa podstawowe elementy schematu, które wykorzystywane są w działaniu firmy: dokument (np. obieg faktury kosztowej) oraz proces. Dokumentem może być każde pismo lub wniosek, dzięki któremu można rozpocząć sprawę według procesu, jaki charakteryzuje daną organizację.

Jakie korzyści w firmie zapewnia workflow?

 • szybki obieg dokumentów i informacji
 • ustandaryzowanie procedur
 • redukcja kosztów, które wiązały się z papierowym obiegiem dokumentów
 • automatyczna archiwizacja dokumentu
Wypełnij formularz i pobierz wersję demo oprogramowania

Zadzwoń pod nr 32 420 66 21 lub wypełnij poniższy formularz

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.