Obieg faktury kosztowej z systemem informatycznym

Reklama

Reklama
Obieg faktury kosztowej w firmie

Obieg faktury kosztowej może funkcjonować wszędzie. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów usprawnia działania związanie z rejestrowaniem, a następnie procesowaniem każdego rodzaju faktury od kosztowej przez materiałową, na ilościowej kończąc. Jak to działa?

1. Faktura kosztowa w firmie
2. Co daje wdrożenie systemu?
3. Integracja obiegu faktury kosztowej
4. Demo oprogramowania

Obieg faktury kosztowej w firmie – przykładowy schemat

To najbardziej popularny obieg faktury kosztowej, jaki funkcjonuje w firmach, niezależnie od branży:

 1. Zeskanowanie i opisanie dokumentu
 2. Akceptacja kosztu przez odpowiednią osobę (w zależności od różnych czynników system może sam dobrać adresata dokumentu)
 3. Wprowadzenie dokumentu do systemu ERP
Obieg faktury kosztowej workflow
fot. przykładowy obieg faktury kosztowej

Obieg dokumentu faktury jest dowolny i odzwierciedla ten, który wykorzystywany jest w firmie w formie papierowej. Pokazany wyżej schemat jest przykładowy i można go dowolnie rozbudować i modyfikować – zarówno w trakcie wdrażania oprogramowania, jak i po instalacji każdego z modułów. Powyższy screen pochodzi z systemu Connecto DMS.

Co daje wdrożenie workflow?

Wdrożenie workflow to przede wszystkim redukcja czasu, który poświęcany jest na ręczne wprowadzenie faktur. Pojawia się tutaj również sprawna rejestracja dokumentów oraz ich obieg wewnątrz firm. Wszystkie informacje są przekazywane do weryfikacji oraz akceptacji,  następnie rozliczenia. Dodatkowo dokumenty są automatycznie archiwizowane.

Inwestycja w elektroniczny obieg dokumentów pozwala na stałe monitorowanie działań i realizowanie ich „krok po kroku” według automatycznego, wcześniej ustalonego schematu. Występuję tutaj eskalacja (przekazywanie informacji o wykonaniu zadania do przełożonych).

Na system zapewniający obieg faktury kosztowej decydują się dzisiaj firmy z sektora MŚP oraz większe przedsiębiorstwa. Działanie oprogramowania można wykorzystać w każdym miejscu, gdzie pojawiają się faktury. Integruje się ono z rozwiązaniami klasy DMS i ERP, o czym piszemy poniżej.

Integracja obiegu faktury kosztowej

Warto podkreślić, że możliwa jest integracja workflow z innymi modułami, m.in. z oprogramowaniem OCR. Działanie te należy poprzedzić analizą przedwdrożeniową, która przedstawi wszystkie potrzeby firmy. Dzięki niej wdrożenie systemu może być o wiele tańsze, a także precyzyjnie przeprowadone. Każdy z wybranych modułów integruje się z systemami klasy DMS (np. Connecto DMS) oraz ERP (Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL).

Tekst przygotowany na podstawie informacji ze strony http://www.connecto.pl/elektroniczny-obieg-faktur-w-firmie

Demo oprogramowania

Zainteresował Cię obieg faktury kosztowej? Zadzwoń pod nr 32 420 66 21 lub wypełnij poniższy formularz

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.