Kontrola kosztów budowy w przedsiębiorstwie

Reklama

Reklama

Kontrola kosztów budowy to nic innego jak organizacja robót i rozliczanie kosztów ich realizacji. Narzędzie te znacznie ułatwia zarządzanie każdym z projektów, a dostępny w obieg dokumentów wraz z archiwizacją sprawia, że faktury, umowy i zamówienia znajdują się w jednym miejscu. System jest prosty w obsłudze, a co ważne, integruje się z innymi rozwiązaniami, jakie są dostępne na rynku.

1. Kontrola kosztów z harmonogramem
2. Obieg dokumentów i archiwizacja
3. Dlaczego warto zainwestować w system do kontroli kosztów
4. Demo oprogramowania

Konferencja elektroniczny obieg dokumentów

Kontrola kosztów budowy przy pomocy harmonogramu

System do kontroli kosztów budowy wyposażony jest między innymi w harmonogram budowlany. Umożliwia on określenie budżetu dla konkretnej realizacji lub wszystkich prowadzonych projektów. Działania widoczne na wykresach od razu rejestrowane są w formularzach. Dzięki temu kontrolowanie realizowania etapu w stosunku do założonego zakresu jest ułatwione.

Reklama

Korzystając z programu możemy przypisać obowiązki danej osobie, a w definiowanych kalendarzach planować kolejne z etapów, uwzględniając szczegółowo liczbę specjalistów oraz sprzęt potrzebny w danym momencie prac. Osoby decyzyjne same ustalają kto i na jakim etapie może mieć wgląd do harmonogramu czy dokumentów.

Obieg dokumentów i ich archiwizacja

Opisywany wyżej obieg dokumentów  wprowadza porządek w działaniu przedsiębiorstwa, nie tylko pod kątem projektu, ale ogólnego funkcjonowania. Ustalona wcześniej ścieżka zapewnia przepływ dokumentu do właściwych osób, a samo ryzyko zgubienia czy zniszczenia faktury/umowy/zamówienia spada do minimum. Więcej o wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów w budownictwie przeczytasz na stronie http://oprogramowaniedlabudownictwa.pl/elektroniczny-obieg-dokumentow/

Kontrola kosztów budowy - elektroniczny obieg dokumentów
fot. Elektroniczny obieg dokumentów

Każdy dokument jest archiwizowany, dzięki czemu dostępny jest „od ręki”, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy. Oznacza to, dotrzemy do niego nawet, gdy wystawiony był w innym oddziale firmy. Wyszukanie dokumentu możliwe jest m.in. po dacie, danych firmy, czy tytule.

Dlaczego warto zainwestować w system do kontroli kosztów?

 • Precyzyjne tworzenie kosztorysu
 • Określenie budżetu dla każdego projektu osobno lub wszystkich jednocześnie
 • Ustalanie każdego etapu wykonania projektu (harmonogramowanie)
 • Rozliczanie budżetów budowlanych i firmowych

System do kontroli kosztów budowy dopasowany jest do wymagań danej firmy. Przed wdrożeniem oprogramowania przeprowadzana jest analiza, dzięki której można ustalić czy potrzebny jest dany moduł i w jaki sposób ma działać.

Po analizie i wdrożeniu systemu prowadzone są szkolenia z jego obsługi. Możliwe jest także wykupienie tak zwanej asysty, czyli wsparcia powdrożeniowego.

Demo oprogramowania

Chcesz wdrożyć program do kontroli kosztów w Twoim przedsiębiorstwie? Zadzwoń pod nr 32 420 66 21 lub wypełnij poniższy formularz.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.