OCR, czyli program do skanowania tekstu

Reklama

Reklama
Oprogramowanie OCR - wypróbuj system

OCR z definicji to oprogramowanie do rozpoznawania znaków oraz tekstów w pliku graficznym. Zadaniem systemu jest rozpoznanie tekstu, który znajduje się na zeskanowanym dokumencie, np. fakturze czy umowie. Rozwiązania te wykorzystują nie tylko korporacje, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, co usprawnia ich funkcjonowanie.

1. Oprogramowanie i jego zastosowanie
2. Działanie z elektronicznym obiegiem dokumentów
3. Program w praktyce
4. Demo oprogramowania

Oprogramowanie OCR i jego zastosowanie

Oprogramowanie wykorzystuje metody segmentacji, do których zalicza się między innymi progowanie. Pozwala to wyodrębnić wszelkie znaki z obrazu, a następnie klasyfikowane jako poszczególne litery. Program sprawdza całość tekstu pod kątem ortografii i gramatyki, co pozwala wyeliminować błędy.

OCR z elektronicznym obiegiem dokumentów

Program do rozpoznawania tekstu sprawdza się w firmach, które korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki temu faktura lub umowa, która rejestrowana jest elektronicznie wymaga jedynie weryfikacji po czym zostaje automatycznie wprowadzona, zadekretowana oraz trafia do odpowiednich osób w celu akceptacji.

Inwestycja w skaner tekstu i elektroniczny obieg dokumentów sprawia, że procesowanie faktury odbywa się znacznie szybciej oraz jest mniej kosztowne niż przy tradycyjnym obiegu. Poza tym maleje ryzyko zniszczenia albo zagubienia konkretnej faktury, umowy, czy potwierdzenia zamówienia. Wszystkie dane znajdujące się w systemie są kompletne i łatwo dostępne.

Program OCR w praktyce

Każdy Klient może dostarczyć do nas inny wzór faktury. Jednak niezależnie czy dane są wypełnione pismem odręcznym czy w postaci faktury w formacie PDF, system jest w stanie rozpoznać tekst, a użytkownik może samodzielnie wskazać systemowi jak ma traktować konkretne pole. Choć system jest bardzo rozwinięty, to niezbędna jest kontrola człowieka w celu uniknięcia błędu.

Dla ułatwienia zaznaczyliśmy na obrazu pola faktury, które wskazane w oprogramowaniu mają odczytywać odpowiednio pola:

Oprogramowanie OCR - przykładowa faktura
Pole faktury VAT – czytaj jako nazwę dokumentu, faktura/umowa/zamówienie

Sprzedawca – czytaj pole jako miejsce, w którym znajdują się dane firmy wystawiającej fakturę

Nabywca – czytaj pole jako dane osoby, która otrzymuje fakturę

Nazwa towaru lub usługi – czytaj pole jako miejsce towaru usługi oraz wartości

Kwota do zapłaty – czytaj pole jako miejsce wartości do zapłaty

Można dołączyć także pole podpisu i pieczęci, które również zostanie zeskanowane. Jak już wspomnieliśmy rodzajów faktur może być wiele i każdą z nich można przypisać do danego Klienta. Jednorazowe wprowadzenie dla każdego z kontrahentów pozwala na szybsze działanie w przyszłości.

Pobierz demo oprogramowania

Wypełnij formularz i pobierz wersję demo oprogramowania lub zadzwoń pod nr 32 420 66 21

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.