Oprogramowanie CRM

Reklama

Reklama
Oprogramowanie CRM usprawnia działania firmy

Oprogramowanie CRM dla firm to synonim oszczędności i kontroli. Poszczególnie działy sprawniej się komunikują, a sama obsługa klienta staje się bardziej precyzyjna. Wielkość firmy, w której wdrażany jest system CRM nie ma znaczenia, bowiem w każdej zachodzą takie same procesy.

1. System CRM – co to jest?
2. Jak wybrać program CRM?
3. CRM w małej firmie
4. Szkolenie
5. Zalety systemu
6. Wersja demo oprogramowania

Oprogramowanie CRM – co to jest?

CRM jest bazą danych na temat klientów, które można ze sobą dowolnie zestawiać i porównywać. Dzięki temu możliwa jest szybsza reakcja na zgłoszenia klienta, a przede wszystkim zwiększa się skuteczność prowadzonych negocjacji z potencjalnym klientem. Pojawia się też możliwość przygotowania, lepszej, bardziej precyzyjnej oferty dla obecnych kontrahentów.

Jak wybrać program CRM?

Zaczyna się od założeń, które dopracowywane są wspólnie z firmą wdrażającą oprogramowanie. Na początku zarząd i kierownictwo powinni określić na czym najbardziej im zależy oraz czego oczekują od systemu. Wszystkie procesy zachodzące w firmie muszą być wnikliwie przeanalizowane. To już na starcie pozwoli wykryć niesprawności, które znikną po wdrożeniu systemu CRM.

O zdanie należy zapytać też pracowników, bo to oni głównie będą korzystać z systemu. Dzięki takim sugestiom i uwagom całego zespołu, oprogramowanie CRM będzie posiadało tylko niezbędne funkcje, co przełoży się nie tylko na sprawne poruszanie się, ale też na ostateczną cenę. Analiza od samego początku odbywa się indywidualnie, bowiem w każdej z firm są inne wymagania i założenia.

Po co małej firmie CRM?

Często słyszy się, że oprogramowanie CRM sprawdza się tylko w wielkich przedsiębiorstwach, co nie do końca jest prawdą. Jak widać w zarówno w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie system CRM spełnia podobne funkcje. Każdy z pracowników i członków zarządu wie co, komu i kiedy przekazał oraz jak ofertował danego klienta i jakie warunki ustalił. W skrócie,  narzędzie to wspiera planowanie działań pod kątem handlu, promocji oraz akcji marketingowych.

Prosty CRM dopiero po szkoleniu

Sam zakup CRM to nie wszystko. Z rozwiązania będą korzystać pracownicy, więc muszą rozumieć jego wartość i przekonać się, że pozwoli on szybciej wykonywać codziennie obowiązki. I tutaj warto dodać, że gotowa baza to połowa sukcesu. Dlaczego? Bowiem tworzenie nowej bazy danych CRM jest nużące, a wpisywanie szczegółowych danych przez pracowników po kilka godzin dziennie może ich skutecznie zniechęcić do systemu, który dopiero zaczyna funkcjonować w przedsiębiorstwie.

Alternatywą dla takich sytuacji są szkolenia organizowane przez firmy wdrażające systemy informatyczne. Wraz z nabyciem nowych umiejętności pracownicy zauważą też korzyści, jakie płyną z wykorzystywanego rozwiązania. Oprogramowanie CRM to nie tylko sprawne zarządzanie relacjami z klientem, ale również szansa na organizację pracy wśród zespołu danej firmy.

Jakie zalety posiada opisywany system CRM?

 • lepsza organizacja pracy
 • planowanie i kontrolowanie zadań
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • stały kontakt z obecnymi klientami
 • minimalizowanie kosztów
 • dostęp do niezbędnych informacji w dowolnym momencie
Wypełnij formularz i pobierz wersję demo oprogramowania. Zadzwoń do nas 32 420 66 21

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.