Program do obiegu faktur

Reklama

Reklama
Program do obiegu faktur

Firmy rosną, a w raz z nimi rośnie ilość faktur kosztowych, które do nich spływają. Przedsiębiorcy poszukują systemu informatycznego, który pozwoliłby na sprawne rejestrowanie, opisywanie i rozliczanie dokumentów kosztowych. Jaki system warto wziąć pod uwagę?

Dobrym wyborem jest system do zarządzania elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na definiowanie dowolnego schematu obiegu faktury kosztowej. Ważna jest też integracja z aktualnymi systemami ERP.

Zbuduj dowolny schemat obiegu faktury kosztowej

Pełnowartościowe oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie takie jak Connecto DMS pozwala na zaprojektowanie wielowariantowego i częściowo zautomatyzowanego schematu workflow dokumentu.

Na etapie analizy przedwdrożeniowej konsultanci Connecto analizują dotychczasowy sposób rozliczania faktur kosztowych w firmie, a następnie starają się go odzwierciedlić w systemie, w taki sposób, aby pracownicy poruszając się po systemie czuli, że został on przygotowany specjalnie dla nich.

Zwiększ bezpieczeństwo informacji w firmie

Cyfryzując obieg faktur kosztowych w firmie zwiększasz bezpieczeństwo kluczowych informacji. Zaawansowany system uprawnień pilnuje, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp do dokumentów. Użytkownik może widzieć tylko te faktury kosztowe, które dotyczą jego lub jego działu.

Nawet posiadając uprawnienie do przeglądania danego dokumentu, system uprawnień może wyświetlać tylko część informacji. W przypadku faktury kosztowej może się to objawiać tym, że pracownik widzi kwotę na jaką rozliczono fakturę, ale nie widzi w jaki sposób (wskazane MPK, pozycje budżetowe, opis merytoryczny itp.).

Integracja z systemem księgowym

Jedną z najważniejszych korzyści wdrożenia programu do obiegu faktur kosztowych jest fakt, że dane raz wprowadzone do systemu są wykorzystywane w dalszych etapach jego obiegu:

• Sekretariat uzupełnia dane nagłówkowe – kontrahenta, daty, wartości (uzupełniając przy okazji księgę pocztową);
• Pracownicy dokonują opisu merytorycznego np. wskazując MPK i kwoty.

Sprawia to, że księgowość otrzymując w obiegu dokumentów fakturę kosztową, otrzymują niemal w pełni uzupełniony dokument. Posiada on praktycznie wszystkie informacje, które musieliby ręcznie przepisać do systemu księgowego.

System DMS od Connecto wyposażony jest w możliwość integracji z systemami ERP. Dzięki temu, ostatnim krokiem obiegu faktury kosztowej może być jej automatyczny import do odpowiedniego miejsca w systemie księgowym.

Prezentacja systemu do obiegu faktur kosztowych

Jeżeli nie posiadasz jeszcze oprogramowania do zarządzania dokumentacją w firmie, a twoja organizacja zaczyna czuć ciężar ilości dokumentów kosztowych codziennie przesyłanych do sekretariatu to omów się na prezentację systemu do obiegu faktur kosztowych.

Poznaj korzyści z wdrożenia i zobacz system na żywo. Prezentacja może odbyć się zdalnie, w siedzibie Twojej firmy lub w siedzibie Connecto. Zadzwoń 32 263 00 00 lub skorzystaj z poniższego formularza.

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.