Workflow wpływa na działanie firmy

Reklama

Reklama
Workflow dla firm

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w firmach powoli stają się normą. Przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pozwolą na pracę w jednym programie, obsługując jednocześnie kilka obszarów. Oczekują efektywności systemu i ceny adekwatnej do możliwości systemu. Chcą mieć stały dostęp do dokumentów, zarządzać relacjami z klientem, czy tworzyć analizy i raporty. Wymagania te spełnia system workflow.

Workflow w dosłownym tłumaczeniu to przepływ pracy. Jednak do jego głównych zadań należy wspieranie obiegu informacji/dokumentów w firmie oraz usprawnienie procesów związanych z obsługą klienta i kontroli pracy załogi. A to z kolei przekłada się na wyższą skuteczność działania przedsiębiorstwa.

1. System podzielony na moduły
2. Elektroniczny obieg dokumentów
3. System CRM
4. Business Intelligence
5. Zarządzanie projektami

System workflow podzielony na moduły

Program zawiera cztery moduły, które integrują się ze sobą. W ich skład wchodzi elektroniczny obieg dokumentów, system CRM do zarządzania relacjami z klientem, Business Intelligence oraz system do zarządzania projektami.

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów, który jest prawidłowo wdrożony usprawnia przebieg wszelkich informacji pomiędzy osobami, a nawet całymi działami. Wszystkie dokumenty są dostępne (umowy, zapytania ofertowe, faktury) w systemie, dzięki czemu pracownicy mają wgląd do nich w każdym momencie. Każdy dokument trafia od razu do archiwum.

System CRM

Moduł CRM umożliwia kontrolę działań i stały kontakt z klientami. Narzędzie wykorzystywane przed handlowców pozwala im śledzić historię kontaktów i ustaleń. Mogą oni zaproponować indywidualną ofertę konkretnemu potencjalnemu klientowi oraz na bieżąco tworzyć oferty dopasowane do wymagań obecnych kontrahentów.

Business Intelligence

Moduł Business Intelligence służy do raportowania działań i analizowania ich przez osoby decyzyjne w firmie.  Wszystkie dane można przedstawić za pomocą tabel oraz wykresów, w zależności od potrzeb i wymagań.

Zarządzanie projektami

Moduł ten wykorzystywany jest w przeważnie w firmach budowlanych i wśród deweloperów, którzy wykorzystują oprogramowanie dla budownictwa. Rozwiązanie jest wygodne, bowiem pozwala na zarządzanie zadaniami, dokumentami, a nawet adresy z poziomu jednego systemu, bez potrzeby przelogowania na inny programy.

Ułatwia ono także rozliczanie i planowanie czasu oraz pieniędzy przeznaczonych na konkretną budowę.  Cały system współpracuje z programami wykorzystywanymi do prac budowlanych tak jak Norma czy Zuzia.

Chcesz wypróbować system workflow? Zadzwoń 32 420 66 21 lub wypełnij formularz i umów się na prezentację.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.