Program zarządzania produkcją

Reklama

Reklama
Program zarządzania produkcją i jego funkcje

Program zarządzania produkcją ma ułatwiać planowanie, realizację i rozliczanie działań w przedsiębiorstwie. Na rynku pojawia się coraz więcej takich rozwiązań, przez co wybór właściwego oprogramowania staje się jeszcze trudniejszy. Mamy kilka wskazówek.

1. Co musi posiadać program do zarządzania produkcją
2. Zarządzanie produkcją i jej konfiguracja
3. Harmonogramowanie produkcji
4. Produkcja, rozliczanie, raportowanie
5. Projekty i kompletacja
6. Wersja demo oprogramowania

Co musi posiadać program zarządzania produkcją

Decydując się na system do zarządzania produkcją należy zwrócić uwagę, czy posiada on wszystkie standardy i funkcje, które są niezbędne w działaniu przedsiębiorstwa. Mowa tutaj nie tylko o rozwiązaniu niezbędnym dla samej produkcji, ale też dla procesów okołoprodukcyjnych, mających istotny wpływ na kolejne etapy działania. Przykładem jest informowanie o dostępności surowców i czy półproduktów wykorzystywanych do procesu produkcji.

Odpowiedni system to taki, który w pełni dopasowuje się do potrzeb użytkownika, niezależnie od tego czy prowadzi on produkcję seryjną, jednostkową, dyskretną lub procesową. Program powinien sprawdzić się też przy działalnościach projektowych i kompletacjach.

Zarządzanie produkcją i jej konfiguracja

Konfigurator produktu znajdujący się w systemie odpowiada za wsparcie procesów produkcji oraz sprzedaży produktów tworzonych na specjalne zamówienie. Takie narzędzie doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie występuje różnorodność albo sama produkcja dzieli się na kilka wariantów. A jakie są zalety?

 • budowanie technologii oraz tworzenie ofert przy pomocy kreatora
 • wyliczenie kosztów tworzenia produktu
 • symulowanie ceny sprzedaży w oparciu o wybrane parametry
 • oznaczenie niezbędnych działań krok po kroku

Harmonogramowanie produkcji

Bardzo istotne w działalności firm z tej branży jest harmonogramowanie produkcji działające z kalendarzem produkcyjnym. Interaktywny wykres Gantta umożliwia planowanie, które odbywa się metodą „przenieść” i „upuść” powszechnie stosowaną w rozwiązaniach informatycznych klasy ERP.

Program zarządzania produkcją

Jak wygląda realizacja produkcji, rozliczanie i raportowanie?

System tworzy harmonogram prac, planując termin operacji rozpoczęcia i zakończenia, a także stanowisko, na którym ma zostać wykonana. Możliwe jest także planowanie do przodu od terminu rozpoczęcia lub wstecz od daty zakończenia.

Program zarządzania produkcją posiada też możliwość rejestracji wykonywanych czynności produkcyjnych w całości lub tylko po części – w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Umożliwia między innymi:

 • nadzorowanie i raportowanie działań produkcyjnych
 • podgląd czynności i realizacji zadań konkretnego pracownika, załogi
 • prezentowanie i edytowanie planu produkcji
 • rozliczenia od strony księgowej
 • porównanie kosztów rzeczywistych z planowanym

Projekty i kompletacja

Właściwe planowanie produkcji to także wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów, które dotyczą konkretnego projektu. Mogą się w nich zawierać faktur, czy umów klientami. To sprawia, że możliwe jest bieżące raportowanie pracy i wykorzystywanie budżetów przeznaczonych na projekt bez obawy o przekroczenie limitu.

To również kompletacja, czyli wsparcie dla procesu, w którym wytwarzany jest produkt albo uzyskuje się składniki z produktu (dekompletacja). Uproszczone definiowanie zadań pozwala tworzyć wiele receptur dla danego wyrobu. Istnieje również możliwości rozliczania materiałów oraz usług.

Masz pytania? Zadzwoń 32 420 66 21

Wypełnij formularz i pobierz demo oprogramowania

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.