Program do księgowości dla firm i osób prywatnych

Reklama

Reklama
Program do księgowości

Program zawiera trzy moduły, co pozwala na obsługę księgowości w każdej formie. System księgowy cały czas jest aktualizowany i dopasowywany do obowiązujących przepisów. Dzięki temu prowadzenie księgowości odbywa się zawsze zgodnie z prawem. Dowiedz się, jakie są główne funkcjonalności programu.

Program do księgowości i jego trzy moduły

1. Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Moduł Comarch ERP Optima Księga podatkowa to program do księgowości zawierający KPiR pozwala na obsługę firmy, która rozlicza się z fiskusem na podstawie książki lub ewidencji przychodów objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przypadku oprogramowania dla księgowości istnieje też możliwości ewidencji, które są wymagane wśród płatników podatków od towarów i usług (rejestr vat).

Wybierając ten moduł otrzymujemy możliwość zapisów KPiR, rejestrowania vat, ewidencjonowania wynagrodzeń i naliczeń zaliczek związanych z podatkiem dochodowym, sporządzania deklaracji podatkowych oraz wysyłania do systemu e-Deklaracji.

2. Pełna księgowość

Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, również w całości zgodny z ustawą o rachunkowości. Moduł daje możliwość tworzenia okresów obrachunkowych i oddzielnego ewidencjonowania dokumentów, które trafiają do firmy, ale nie są fakturami VAT. Może to być m.in. polisa ubezpieczeniowa za samochód.

Program do księgowości i jego zalety

Comarch ERP Optima Księga Handlowa generuje też zestawienia obrotów, salda z dowolnego okresu oraz automatycznie księgowanie dokumentu i deklaracji. Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji vat oraz wydruki deklaracji  i wysyłanie jej do systemu e-Deklaracji. Moduł ten zapewnia również sporządzenie VAT- ZD do deklaracji VAT-7, ogólnie rozliczenie VAT oraz obliczenie zaliczek na PIT PIT-36, PIT-36L, CIT-8 obliczenie i wysłanie deklaracji rocznych drogą elektroniczną.

3. Ewidencja środków trwałych

Wybierając ten moduł programu finansowo księgowy otrzymujemy kompleksową obsługę zarządzania środkami trwałymi, wartościami prawnymi oraz niematerialnymi. Możliwe jest automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów środków trwałych.

To także prowadzenie ewidencji wyposażenia, tworzenie planu oraz przypisywanie konkretnej osoby, która jest odpowiedzialna za dany środek trwały i miejsce użytkowania. Jeśli masz wątpliwości jak wybrać właściwy program do księgowości, zadzwoń 32 420 66 21 Nasi specjaliści są dyspozycji.

Wypełnij formularz i pobierz demo oprogramowania dla księgowości

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.