Program magazynowy – jaki jest najlepszy?

Reklama

Reklama
Program magazynowy i jego zalety

Program magazynowy powinien być elastyczny i dopasowany do działań firmy, niezależnie od branży, w której ma funkcjonować. Jednym z najczęściej wybieranych jest system wspierający działania handlu z magazynem.

1. Podział na moduły
2. Program do faktur? Comarch ERP Optima Faktury
3. Comarch ERP Optima Handel
4. Program sprzedażowy Comarch ERP Optima Detal
5. Comarch ERP Optima Kasa Bank
6. Wersja demo oprogramowania

Program magazynowy podzielony na moduły

Wśród oferowanych znajduje się moduł faktur, handlu, sprzedaży w detalu oraz kasa bank. Poznaj dokładniej najpopularniejszy program do magazynu.

Program do faktur? Comarch ERP Optima Faktury

Moduł faktur pozwala w bardzo prosty sposób obsługiwać transakcje handlowe. Mowa tutaj przede wszystkim o wystawianiu faktur sprzedażowych i zakupowych oraz sprzedaży towaru osobom fizycznym. Program daje możliwość tworzenia dokumentów korygujących oraz prowadzenie rejestru usług i kontrahentów, a ponadto w pełni integruje się z innymi, dostępnymi w ofercie modułami.

Przepływ danych w żaden sposób nie jest ograniczony i dzięki temu nic nie blokuje obsługi rozliczeń handlowych czy procesów księgowych. To bardzo prosty program magazynowy, który można poznać w całości poświęcając na naukę kilka godzin.

Comarch ERP Optima Handel

To kolejny moduł, który jest istotny przy sprzedaży oraz prowadzeniu gospodarki magazynowej. Wybierając go otrzymujemy wszelkie funkcjonalności opisywanego powyżej modułu faktur. Co więcej – w module handel możliwa jest również pełna kontrola procesów logistycznych, jakie zachodzą firmie, a to znowu pozwala na szybkie i łatwe zarządzanie magazynem. Wszystkie te działania zapewnia jedno oprogramowanie dla handlu.

System umożliwia wystawienie dokumentów i prowadzenie kilku magazynów jednocześnie. W module handel otrzymujemy prostą produkcję, tworzenie deklaracji i obrót opakowaniami kaucjonowanymi.  System współpracuje również z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych oraz drukarkami etykiet.

Program magazynowy dla firm z każdej branży

Program sprzedażowy Comarch ERP Optima Detal

Wybierając program magazynowy warto zwrócić uwagę również na rozwiązanie Optima Detal. To moduł wykorzystywany w punktach sprzedaży detalicznej. Pozwala na wystawienie paragonu i powiązanych z nim faktur sprzedażowych.

Oprogramowanie jest  łatwe w obsłudze, co zapewniają ekrany dotykowe i czytniki kodów kreskowych oraz prosty interfejs pozwala korzystać z modułu w każdym momencie (punkcie gastronomicznym, sklepie, firmie). Wszystko zintegrowane jest z modułami Comarch ERP Optima, które niezbędne są do prowadzenia sprzedaży.

Comarch ERP Optima Kasa Bank

Opisane wcześniej moduły handlowe współpracują z modułem Kasa Bank, dzięki któremu na bieżąco kontrolowane są wszelkie operacje związane z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala to na uzyskanie informacji o kondycji przedsiębiorstwa, uzyskiwanych przychodach, a także kosztach, jakie zostały poniesione.

Program magazynowy to pełna dowolność

Wybierając program magazynowy  mamy też możliwość prowadzenia dowolnej ilości kas oraz rachunków bankowych (dotyczy to również obcych walut), wybór dowolnej formy płatności i rozliczenia dokumentów w różnych walutach staje się jeszcze prostsze.

O możliwościach systemu przeczytasz również na stronie producenta oprogramowania klasy ERP – Comarch SA.

Zadzwoń 32 420 66 21, by poznać szczegóły działania systemu.

Wypełnij formularz i pobierz demo oprogramowania

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.