Struktury JPK – musisz to wiedzieć

Reklama

Reklama
Struktury JPK musisz to wiedziec

Przedsiębiorcy szukają rozwiązań oraz finalizują prace związane ze zmianą aktualizacją systemu informatycznego, który pozwoli na generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Coraz częściej można natknąć się na pytania o daty, według których odpowiednie struktury JPK powinny być generowane. 

Ministerstwo Finansów nie daje żadnych wskazówek poza informacją, że kryteria doboru danych „każdorazowo będą wskazywane przez organ podatkowy” – to wyjaśnienie pytania nr 7 w drugiej puli odpowiedzi udzielonych przez MF w toku konsultacji społecznych, które dotyczyły struktury Faktury VAT (odpowiedzi te można w serwisie dotyczącym JPK w sekcji „Często zadawane pytania”. Dużym ułatwieniem jest poniższy tekst opisujący struktury JPK krok po kroku.

Struktury JPK i ich podział

Okazuje się jednak, że nie ma zbyt wielu możliwości, aby struktury JPK miały sens i pokazywały wiarygodne źródło danych. Informacje na ten temat publikuje serwis opliku.pl.

1. Struktura „Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT”
2. Struktura „Wyciągi Bankowe”
3. Struktura „Magazyny”
4. Struktura „Księgi Rachunkowe”
5. Struktura „Faktury VAT”

Struktura „Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT”

Wymogi Ministerstwa Finansów nakazują, by struktura ta była zgodna z deklaracją miesięczną VAT. Tak więc datą sterującą strukturą powinna być data obowiązku podatkowego w VAT. Te pole często występuje w systemach finansowo-księgowych i umożliwia dobór danych dla celów sporządzenia deklaracji VAT. Data ta nie występuje w tej strukturze, jest reprezentowana przez datę sprzedaży, a także datę wpływu faktury.

Struktura „Wyciągi Bankowe”

W tej strukturze dostępna jest tylko jedna data, czyli data operacji. Wszystko wskazuje na to, że to ona będzie podstawą dla doboru danych w tej strukturze.

Struktura „Magazyny”

W tej strukturze występują dwie lub trzy daty:

  1. Data dokumentu magazynowego
  2. Data ruchu magazynowego
  3. Data dokumentu finansowego związanego z ruchem

Należy pamiętać, że daty mogą być różne. Dlatego by dane miały sens i kompletowały transakcję należy kierować się datą ruchu magazynowego lub datą dokumentu magazynowego. Dlaczego? Odpowiedź jest uzasadniona – ruch magazynowy lub dokument raz do niego wystawiony nigdy już nie ulegnie zmianie.

Jego korekta będzie wymagała wskazania dodatkowego ruchu/dokumentu korygującego. Lepszym rozwiązaniem wydaje się generowanie struktury po dacie ruchu magazynowego,  ponieważ niezależnie od faktu wystawienia bądź niewystawienia dokumentu magazynowego, przeprowadzenie ruchu jest faktem.

Struktura „Księgi Rachunkowe”

Tutaj tez pojawia się kilka dat, ale warto kierować się datą księgowania. Ta data przedstawia okresy księgowe, których dotyczy księgowana transakcja. Ponadto wspomniana data jest podstawą do wygenerowania zestawiania z informacją obrotów i sald. Wszystkie te informacje powinny być widoczne w systemie księgowym.

Jak dodaje autor strony opliku.pl – „Struktura KR będzie niosła za sobą jakąkolwiek wartość informacyjną, jeśli zostanie wygenerowana co najmniej za okres miesięczny. W praktyce bowiem, trudno sobie wyobrazić sytuację wykorzystania tej struktury za okres np. trzech dni”.

Struktura „Faktury VAT”

Zdaniem autora to najbardziej kontrowersyjna struktura. Do dyspozycji są dwie daty: data wystawienia faktury i data dokonania dostawy/wykonania usługi/płatności.

Ministerstwo Finansów nie wymaga, że będzie to data obowiązku podatkowego, choć zdaniem autora miałoby to sens. Do dyspozycji pozostaje więc data wystawienia faktury. Jednak ta nie gwarantuje kompletności danych, szczególnie pod kątem faktur zakupowych, ponieważ podatnik nie ma wpływu na to jak szybko otrzyma fakturę oraz kiedy będzie mógł ją ująć w ewidencji, a także poznać datę jej wystawienia.

Autor uważa, że najlepsza w tym wypadku będzie data księgowania faktury w księgach, co zagwarantuje komplet danych. Dzięki temu struktura może być generowana za okres miesięczny i zawierać faktury sprzedaży oraz zakupów z konkretnego okresu bez względu na daty wystawienia faktury oraz obowiązku podatkowego. Należy pamiętać jednak, że daty tej nie ma w strukturze „Faktury VAT”.

Struktury JPK tylko z pozoru wydają się być skomplikowane. Po zapoznaniu się z tematem można sobie poradzić bez specjalistycznej wiedzy.

Źródło: Marcin Madej, opliku.pl