Business Intelligence – analizy i raporty na wyciągnięcie ręki

Reklama

Reklama
Business Intelligence - analizy i raporty

Raportowanie i analizowanie pracy stałą się nieodłącznym elementem działań firm, zarówno tych z sektora MŚP, jak i większych przedsiębiorstw. Poznaj rozwiązania Business Intelligence, które usprawniają te działania.

1. Zalety systemu
2. Jak jest tworzony system BI?
3. Integracja z obiegiem dokumentów i ERP
4. Wersja demo oprogramowania

Business Intelligence i jego zalety

Business Intelligence to rozwiązanie skierowane do właścicieli i osób decyzyjnych. Oprogramowanie pozwala na monitorowanie każdego ze szczebli firmy, wyciąganie danych z konkretnego działu, zaznaczając w tym okres, jakiego informacje mają dotyczyć. Analizy można tworzyć w postaci wykresów i diagramów.

Zalety systemu BI:

 • ogólna dostępność
 • kontrolowanie celów
 • szybka, aktualna informacja z danego obszaru
 • sprawny proces podejmowania decyzji
 • dane w postaci tabeli i wykresów

Raporty zawarte w systemie wprowadzane są przez pracowników lub kierowników, a te trafiają do osób decyzyjnych/zarządzających. Cały proces jest zautomatyzowany, dlatego wygenerowanie raportu trwa chwilę i co ważne – można też zdecydować się na opcję, by to raporty i analizy spływały na maila o konkretnej porze.

Systemy Business Intelligence tworzony jest „na miarę”

Raporty i analizy tworzone w systemie BI obejmują każdy obszar firmy oraz działań, które zostały wykonane. Business Intelligence w każdej firmie może funkcjonować nieco inaczej i zawierać różne obszary, jakie chcemy raportować i analizować.

Dotyczy to m.in.:

 • określania kosztów
 • wysokości sprzedaży
 • dystrybucji
 • kontroli budżetu w danym kwartale

To tylko kilka z przykładów, w jaki sposób system może znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie.

Integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów i ERP

Wprowadzając do firmy system Business Intelligence można zintegrować z elektronicznym obiegiem dokumentów , dzięki czemu osoby decyzyjne maja stały wgląd nie tylko w raporty oraz analizy, ale także w każdą fakturę czy umowę, jaka dociera do przedsiębiorstwa. Są w stanie sprawdzić u kogo zalega obecnie dokument i jakie kroki zostały podjęte.

Podobnie jest z systemem klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. On także integruje się z rozwiązaniem BI. O systemie i jego zaletach piszą też specjaliści z firmy Connecto, która jest producentem takiego oprogramowania. Na stronie http://www.connecto.pl/czym-jest-system-business-intelligence/ znajdują się przykłady oraz zdjęcia oferowanego systemu.

Demo oprogramowania

Chcesz wdrożyć Business Intelligence? Zadzwoń pod nr 32 420 66 21 lub wypełnij poniższy formularz.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.