Oprogramowanie do tworzenia raportów i analiz

Reklama

Reklama
Oprogramowanie do tworzenia raportów i analiz

Firmy inwestują coraz większe sumy w oprogramowanie do zarządzania. Przekłada się to na coraz większą ilość danych jakie przechowują ich bazy danych. Oprogramowanie do tworzenia raportów i analiz służy do przekształcenia tych informacji w bezcenny wgląd w procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Zestawiając ze sobą różne, na pierwszy rzut oka niepowiązane dane można wyciągnąć wnioski, które pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Przykładem systemu zarządzającego raportami i analizami jest oprogramowanie Connecto DMS z modułem Business Intelligence.

Tworzenie raportów i analiz z Connecto DMS

Oprogramowanie Connecto DMS to zintegrowana platforma do zarządzania procesami biznesowymi skupiająca w sobie moduły takie jak elektroniczny obieg dokumentów (workflow), zarządzanie relacjami z klientem (CRM), zarządzanie projektami, oraz moduł raportowania Business Intelligence.

Ten ostatni pozwala na tworzenie definicji raportów na podstawie dowolnego procesu biznesowego występującego w firmie, na przykład:

 • Sprzedaży (np. lejki sprzedaży, pipeline, cross selling, ranking sprzedaży)
 • Realizacji projektów (czasowo, ilościowo i finansowo)
 • Wydajności pracowników (rankingi pracowników, analizy wyliczające premię itp.)
 • Kluczowych wskaźników KPI

Jeden system do raportów i analiz, wiele źródeł danych

Dobry system do zarządzania i tworzenia raportów Business Intelligence powinien być wieloźródłowy. Oznacza to, że powinien móc pobierać i przetwarzać dane ze wszystkich systemów informatycznych znajdujących się w firmie. Raporty tworzone w systemie DMS od Connecto mogą powstawać w oparciu o dowolny inny system informatyczny zainstalowany w firmie.

Najczęściej są to systemy ERP, WMS, CRM. Otwartość na dwustronną integrację pozwala na pobieranie danych nawet z systemów opartych o inne rodzaje baz danych (Microsoft, Oracle, PostgreSQL itp.)

Pulpit użytkownika – najważniejsze raporty dostępne natychmiast

Connecto DMS jako kompletne narzędzie do zarządzania procesami w firmie pozwala na personalizację pulpitu użytkownika. Od razu po zalogowaniu się do systemu widoczne są wybrane przez niego elementy takie jak:

• Wyciągi z raportów (tabele przestawne w oparciu o definicje raportów)
• Wykresy (np. lejki sprzedaży, wykresy kołowe)
• Listy danych (rankingi, listy obiektów itp.)
• Wskaźniki (wykonanie sprzedaży, KPI etc.)

Pulpit może być tworzony indywidualnie przez każdego użytkownika z osobna lub narzucany przez przełożonego. Dane wyświetlane na pulpicie mogą być filtrowane przez system uprawnień i uwzględniać tylko tą część raportu, do której ma dostęp dany pracownik.

Subskrybuj najważniejsze analizy i raporty

Wszystkie wygenerowane w systemie raporty i analizy mogą być subskrybowane. Usługa agenta systemu automatycznie wyśle wiadomość e-mail do wszystkich użytkowników zgodnie z harmonogramem wysyłki. Przykładowo raport realizacji planu sprzedażowego może być wysyłany codziennie o 8:00 do kierowników sprzedaży, aby mogli się z nim zapoznać przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy.

Zapytaj o rozwiązanie

Poznaj oprogramowanie do tworzenia analiz i raportów. Dowiedz się jak wykorzystać system Busniess Intelligence w swojej firmie. Zadzwoń pod numer 32 263 00 00 lub wypełnij formularz.

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Temat

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.