Agile czy Waterfall?

Reklama

Reklama
Agile czy Waterfall

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się tzw. zwinne metodyki pracy, które stopniowo zaczynają wypierać tradycyjne, nazywane kaskadowymi. Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, na czym w ogóle polegają. Warto to wiedzieć, bowiem najlepiej sprawdzają się w konkretnych sytuacjach. Wyjaśniamy, jak ocenić, która metoda będzie bardziej odpowiednia w danym projekcie – Agile czy Waterfall!

Czym jest metoda Agile?

Agile (ang. zwinny) to metodyka tworzenia oprogramowania w trybie iteracyjno-przyrostowym, stworzona w 2001 roku. Po raz pierwszy termin został opisany w „Manifeście Agile”. W tym wariancie praca odbywa się według następującego schematu:

 1. Design (projektowanie).
 2. Wdrożenie.
 3. Feedback (informacja zwrotna).

Najprościej rzecz ujmując, praca zgodnie z metodyką Agile polega na prowadzeniu kolejnych działań etapowo, w iteracjach (najczęściej kilkutygodniowych), nazywanych też sprintami. Przy tym cały czas dba się o komunikację wewnątrz zespołu oraz wymianę informacji ze zleceniodawcą. Po zakończeniu każdego etapu efekty pracy są weryfikowane i poddawane testom, a klientowi przedstawia się szczegółowy raport. Dzięki temu można na bieżąco wprowadzać ewentualne zmiany i ma się największe szanse na to, że maksymalnie spełni się jego oczekiwania.

Czym jest metoda Waterfall?

Waterfall (ang. wodospad), czyli model kaskadowy, to metodyka tworzenia oprogramowania z 1970 roku. Jego nazwa po raz pierwszy pojawiła się w artykule Winstona W. Royce’a „Managing the Development of Large Software Systems”.

Metodyka ta polega na wykonywaniu podstawowych zadań jako odrębnych faz, kolejno po sobie. Organizacja pracy wygląda następująco:

 1. Wdrożenie.

Z pozoru plan działania jest podobny, ale w praktyce podejście do projektu jest zupełnie inne. W tym przypadku nagłe zmiany nie są mile widziane – zespół działa ściśle według wcześniej ustalonego planu. Z tego względu na początku poświęca się wiele czasu na analizę oczekiwań klienta, określenie zakresu prac, ustalenie harmonogramu itp.

Kiedy Agile, a kiedy Waterfall?

Nie do końca można stwierdzić, że Agile jest lepsze od Waterfall, ponieważ obie metodologie mają swoje plusy i minusy.

Model zwinny umożliwia szybki, elastyczny proces rozwojowy. Pozwala błyskawicznie znajdować i usuwać ewentualne błędy czy wprowadzać zalecone modyfikacje, co przekłada się na wysoką jakość oraz zadowolenie klienta. Ponieważ poszczególne sprinty mogą być wykonywane przez mniejsze zespoły, ogranicza się przy tym ryzyko opóźnień.

Agile jest najlepszy dla:

 • wydajnych, doświadczonych zespołów projektowych,
 • organizacji nastawionych na ciągłe doskonalenie swoich produktów i usług,
 • dużych przedsiębiorstw, które mogą szybciej reagować na zmiany,
 • zespołów, które pozostają w stałym kontakcie z klientem.

Metoda kaskadowa jest bardziej formalnym, sekwencyjnym i uporządkowanym procesem. To sprawia, że projekt jest prostszy i zdecydowanie łatwiejszy w prowadzeniu. Zapewnia stabilność, także pod względem finansowym.

Waterfall najlepiej sprawdzi się w przypadku:

 • prostych i długoterminowych projektów,
 • mniej doświadczonych zespołów projektowych,
 • klientów, którzy nie mogą brać udziału w regularnych konsultacjach,
 • firm o niższej tolerancji na zmiany i ryzyko.

Więcej o tym zagadnieniu przeczytasz na https://www.connecto.pl/agile-czy-waterfall-jak-dobrac-metodyke-do-projektu/.