Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich firm

Reklama

Reklama
Jednolity Plik Kontrolny dla małych i średnich firm

Jednolity Plik Kontrolny dla małych średnich firm zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 roku. Tłumaczymy, co zmieni się od nowego roku oraz z jakimi sankcjami muszą liczyć się przedsiębiorcy, którzy nie wdrożą JPK na czas.

1.    Co zmieni plik kontrolny w MŚP?
2.    Kim jest mały przedsiębiorca?
3.    Kim jest średni przedsiębiorca?
4.    Czy Twój system jest gotowy na JPK?
5.    Jakie są kary za brak jednolitego pliku kontrolnego?

Jednolity Plik Kontrolny a sektor MŚP

Nowy rok dla małych i średnich przedsiębiorstw to czas zmian. I to dosłownie, bo zacznie obowiązywać ich jednolity plik kontrolny przekazywany co miesiąc fiskusowi. Plik podzielony jest na siedem struktur, o których piszemy w artykule Struktury JPK – musisz to wiedzieć.

Mały przedsiębiorca

Jak mówi ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. dotycząca swobody działalności gospodarczej: „za małego przedsiębiorcę uważa się osobę prawną lub fizyczną, która w przeciągu dwóch ostatnich lat: zatrudniała mniej niż 50 osób oraz osiągnęła obrót netto ze sprzedaży towarów lub usług i transakcji pieniężnych, który nie przekroczył równowartości 10 mln euro”.

Średni przedsiębiorca

Według ustawy średnim przedsiębiorcą jest każdy, kto przynajmniej w ciągu 2 lat zatrudniał ponad 250 osób i osiągnął roczny obrót dotyczący sprzedaży/usług oraz transakcji nieprzekraczający w PLN równowartości kwoty 50 milionów euro. Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego roku nie przekroczyła w złotych równowartości 43 mln euro.

Wdrożenie JPK

Każdy przedsiębiorca z sektora MŚP powinien zorientować się czy jego system informatyczny jest przygotowany na generowanie pliku. Czasu pozostało bardzo mało, a w niektórych przypadkach konieczne jest wdrożenie nowego oprogramowania, bo moduł obsługujący jednolity plik nie zawsze integruje się danym systemem.

Brak jednolitego pliku kontrolnego

Na podstawie art. 80 Kks (Kodeksu karnego skarbowego), każdy przedsiębiorca, który nie złoży jednolitego pliku kontrolnego w terminie naraża się na odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność ta dzieli się na przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe.

Za przestępstwa skarbowego trzeba zapłacić grzywnę, która wynosi od 10 do 120 stawek dziennych. Jednak stawka dzienna nie może być mniejsza niż 1/30 części minimalnej płatności za pracę i nie może przekraczać jej czterystukrotności. Wykroczenie skarbowe to grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości pensji minimalnej.

Od stycznia 2018 roku jednolity plik kontrolny zacznie obowiązywać mikroprzedsiębiorców.

Masz problemem z systemem? Nie wiesz czy jest gotowy na JPK? wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

  Firma

  NIP

  Osoba kontaktowa

  Adres email

  Telefon

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

  Uprzejmie informujemy, że: a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych, b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności, c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.