Bony na cyfryzację

Reklama

Reklama
Bony na cyfryzację

Dzięki nowej inicjatywie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiciele sektora małych i średnich firm mają szansę uzyskać korzystne dofinansowanie z UE. Przedsiębiorcy, których działalność ucierpiała w tracie pandemii, mogą wnioskować o wsparcie finansowe dla działań związanych z wdrażaniem nowych technologii. Wyjaśniamy jak dokładnie mają działać bony na cyfryzację oraz jak można je otrzymać!

Bony na cyfryzację – program

PARP właśnie ogłosił konkurs, w ramach którego można uzyskać wsparcie wypłacane z Funduszy UE, czyli tzw. bony na cyfryzację. Otrzymane dofinansowanie ma być przeznaczone na działania związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych w sektorze MŚP. Koszty projektów kwalifikujących się do programu mają wynosić od 60 tys. do 300 tys. złotych. Pokrywana kwota ma stanowić 85% całego budżetu – oznacza to, że wkład własny musi wynosić 15%. Nabór wniosków będzie trwać od 20 września do 20 października 2021 roku.

Bony na cyfryzację mogą być wydane na zakup m.in. nowoczesnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, usług związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań IT albo środków trwałych (potrzebny sprzęt, np. komputery, urządzenia sieciowe, serwery). Jak najbardziej można wykorzystać je na wszystkie działania wynikające z konieczności przystosowania modelu działalności firmy do pracy zdalnej lub hybrydowej.

Dla kogo są bony na cyfryzację?

Warto wspomnieć o tym, dla kogo są bony na cyfryzację. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników). Pierwszeństwo mają mieć przedstawiciele branż, które szczególnie ucierpiały przez pandemię. Głównym kryterium oceny ma być spadek przychodów ze sprzedaży w roku 2020 w porównaniu do obrotów z roku 2019.

Bony na cyfryzację mają być wydawane w ramach pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Dofinansowanie ma mieć formę ryczałtu, a także zaliczek. By wziąć udział w konkursie trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Gdzie szukać specjalistów?

Właśnie zastanawiałeś się, gdzie szukać specjalistów, którzy pomogą Ci uzyskać bon na cyfryzację? Wybierz polską firmę, która przygotuje dla Ciebie spersonalizowaną ofertę, wpisującą się w kryteria programu. Idealnym przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Connecto – oferuje nowoczesne, modułowe systemy do zarządzania oraz zajmuje się ich wdrażaniem.

W ramach współpracy z tą firmą możesz zyskać niezwykle przydatne udogodnienie, które usprawni funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Ze wsparciem specjalistów maksymalnie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie dofinansowania – będą od początku do końca pomagać Ci w wypełnianiu formalności oraz dokładnie wyjaśnią wszystkie szczegóły i niejasne kwestie.

Więcej informacji na temat bonów na cyfryzację oraz pełną ofertę Connecto znajdziesz na: https://www.connecto.pl/bony-na-cyfryzacje-nowy-konkurs/.